Οδηγίες Παραγγελίας

Ολοκλήρωση / Επιβεβαίωση παραγγελίας

Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λάβει από το pickabrand.gr ένα email επιβεβαίωσης της παραγγελίας, καθώς και τον αριθμό της.


Ακύρωση της παραγγελίας

Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω e-mail στο info@pickabrand.gr είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 976 9341. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγγελία θα ακυρωθεί μόνο εάν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της.


Τροποποίηση της παραγγελίας

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω e-mail στο info@pickabrand.gr είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 976 9341. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγγελία θα τροποποιηθεί μόνο εάν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της.


Διαθεσιμότητα προϊόντων

Αν το ζητούμενο προϊόν ή ποσότητα δεν είναι διαθέσιμη, το pickabrand.gr θα επικοινωνήσει μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός μικρού χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερώσει για το πότε θα είναι διαθέσιμο το προϊόν ή η ποσότητα. Εφόσον ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του, ώστε η νέα παραγγελία να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί κανονικά.


Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο είναι τιμές λιανικής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το pickabrand.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.